Archiv štítku: syndrom

Otázky a odpovědi k semináři s přední specialistkou na integraci pohybu a učení pohybem Michelle Turner

logo
Kdo je Michelle Turner? Zakladatelka Movement Lesson™, která také vytvořila jednoduchý systém instrukcí B.R.I.G.H.T., který vás provede krok za krokem. Porodní (Birthing) process, vyhodnocení Rotace, Iniciace a jemného (Gently), zdravého (Healthy), dotyku (Touch). Tato metoda vás lépe vybaví na lepší porozumění a hlubší vhled na osobní vývoj kojence, který vede k lepší budoucnosti pro dítě.

Co je to Movement Lesson™? V překladu Pohybová lekce. Lekce pohybu, která vás provede tímto světem. Jde o progresivní, vědecký přístup v terapii určené na pomoc dětem, mladým a starším lidem pro zlepšení jejich mobility, uvolnění bolesti a zlepšení celkového zdraví.

Pro koho je seminář určený? Pro rodiče dětí s postižením, pro asistenty a pečovatele, pro různé praktiky a terapeuty pracující s dětmi a lidmi s neurologickými diagnozami, včetně fyzioterapeutů.

Pro koho je metoda vhodná? metoda je vhodná pro všechny, ale seminář je za účelem především pomoci diagnózám neurologickým (autismus, DMO, různé syndromy – Rett syndrom, Down syndrom,…, SMA, atd…)

Kde: Třinec, Máchova 1134
Kdy: 16. – 17. 9. 2017
Obsah semináře: Základy Movement Lesson, zaměřeno na práci s pánví, páteří a končetinami. Naučíte se, jak iniciovat učební proces funkčního pohybu u dětí a tím zlepšit jejich psychomotorický vývoj.
Cena? 5.000,- Kč
Kde se mohu hlásit? na mbsfeldenkrais(zavináč)gmail.com

Ještě něco o Michelle Turner
Michelle přednášela a prezentovala svou práci na kongresu Movement & Cognition, který se konal na univerzitě v Oxfordu.
- Přednesla svou teorii Opozice gravitace a lokomoce.
- Byla spoluřečníkem na téma Vnímaní pohybu a kognitivní vývoj.
- Neústálý pohyb (perpetuum mobile) v lidkém organismu. Vztah mezi pohybem a akcelerací v lokomoci.
- Iniciace a stimulace funkčního pohybu a mechanického systému – prezentace na plakátech

Feldenkrais…co?

V tomto článku vyjasním rozdíl mezi Feldenkraisovou metodou nejen pro děti a fyzioterapeutickými metodami a tím i představím MBS Feldenkrais metodu pro děti. I když některé přístupy se již Feldenkrais metodě přibližují, protože to, o co jde, je nervová soustava, kterou se snažíme něco nového naučit. A teď již k článku, který jsem publikovala na FB v listopadu 2016.

Často dostávám tento dotaz a odpovím na něj veřejně, protože může vrtat v hlavě více rodičům.
Je MBS Feldenkrais metoda fyzioterapie? Není to klasická fyzioterapie, tak jak je veřejností vnímána. Využívá poznatků z více oborů, a proto ji nelze lehce přiřadit k fyzioterapii nebo psychologii. JE TO UČENÍ. Společným prvkem je pohyb, lidské tělo a pomoc k jeho lepšímu fungování.
Feldenkrais Practitioner propojuje tělo a mysl. Jakou představu o sobě dítě má, tak se pohybuje. Proto pomáhá dítěti rozvíjet obraz o něm samém, uvědomění. Během pohybového učení Feldenkrais metoda vědomým pohybem ovlivňuje pocity, myšlení, pohyb jako takový a smyslové vnímání. Kromě pěti klasických smyslů, také kinestetický (bolest, orientace v prostoru, vnímání času, rytmus).
Lepšímu kinestetickému cítění a vnímání pohybu učí žáky (FM nepoužívá pojmy klient či pacient) velmi jemným a pomalým pohybem, v malém rozsahu (někdy na úrovni milimetrů a centrimetrů, ano i u milimetrů jdou vidět reakce). Principem je zlepšení kvality pohybu. Nezabývá se kvantitou pohybu, tj. sílou a vytrvalostí. Tím se zabývají některé jiné fyzioterapeutické metody.
Na Feldenkrais metodu je speciální 4leté studium v zahraničí. A pokud chce být fyzioterapeut Feldenkrais Practitioner, tak ho musí absolvovat. Studium je akreditované. Není pravidlo, že by studium fyzioterapie bylo výhodou při studiu Feldenkrais metody.
Rozdíl v obou přístupech potvrzuje i má kamarádka, která vystudovala i fyzioterapii a řekla, že dál bude pokračovat Feldenkrais metodou a fyzioterapii zcela opustila.
Pracovala jsem s dítětem fyzioterapeuta a krásně šlo vidět, jak se na pohyb dítěte dívá on a jak já a ukazovala jsem mu ty rozdíly a učila ho tomu jinému pohledu.
Dítěti může stačit jen fyzioterapie nebo jen Feldenkrais metoda, ale praxe ukazuje, že největšího benefitu se dosahuje spojením, ale ne s každým fyzioterapeutickým přístupem. Feldenkrais metoda je dobrá i pro zdravé lidi, sportovce, ale to už je jiné téma.