Cyklus seminářů MBS Feldenkraisovy metody nejen pro rodiče dětí s postižením

Základní seminář I – pánev a souvislost se zbytkem těla, iliopsoas, emoce a traumata
Základní seminář II – hrudník a souvislost se zbytkem těla, dýchání a souvislost se záchvaty
V obou seminářích je nácvik uvědomění si vlastního těla.

Další 3 semináře jsou navazující – budou na témata :
A) končetiny – strava – bloudivý nerv vagus – spasticita – a jak to spolu souvisí, emoce, traumata a spasticita

B) orofaciálka – a opět další souvislosti k tomu (např. jak s tím souvisí pánev a kyčle)

C) zrak – jak zlepšit jeho funkci, jak brzdí motorický vývoj, zrak v souvislosti se skoliozami

Účast na navazujícím semináři je podmíněna účasti aspoň na jednom ze základních seminářů, kde se počítá s tím, že víte něco o uvědomění těla.